OCTOVUS ÖNCELİKLE ÜRÜNÜNÜZÜ VE SİZİN ÜRETİM SÜRECİNİZİ TANIYARAK, HEDEF KİTLENİZİN İLGİSİNİ ÇEKECEK STRATEJİLER BELİRLER.

Octovus; Hedef kitlenizle sizin ürününüzün ve tanıtımınızın kesişeceği yerlerde üretilen kreatif çözümleri uygulayarak ürününüzün diğer ürünlerden ayrışmasını sağlarken, hedef kitlenizde ürününüze ilişkin ihtiyaç dürtüsünü harekete geçirir. Çünkü ürüne ihtiyaç duymasıyla, bir ürünü çok sevmesi arasında alım önceliği ihtiyaç duyulan ürünün lehinedir. Pazarda doğru stratejinin adresi, ürüne karşı duyulabilecek temel insani dürtülerden yola çıkarak doğru kreatif çözüm üretebilmekten geçmektedir.

Marka

Marka ismi yaratma süreci, isim yaratmaya çalışmakla başlamaz. Yaratılacak marka ismiyle ilgili kavramsal çalışmaların yapılmasıyla ve araştırmalarla başlar.

Doğru bir isim, bir markanın en değerli varlığıdır. Tescil edilebilir marka adı bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde marka ismi yaratma bir uzmanlık gerektirir. OCTOVUS, marka stratejisi konusundaki uzmanlığı ile iyi bir marka adının nelere sahip olması gerektiğini bilir ve markanıza doğru ismi koyar.

Kimler İçin:

Yeni bir marka yaratma isteği olan ve bu nedenle bir marka ismi yaratma sürecine girenler için yapılan çalışmadır.

Hizmet Kapsamı:

 • Markanın faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin ön araştırma yapılır
 • Marka stratejisine, rakiplerin adlarına, marka adının uygulanacağı alanlara ve müşteri grubuna göre isimlendirme stratejisinin çerçevesi çizilir
 • Marka adının anlam bilim (anlamlı mı olacak, hangi dilde anlamlı olacak, ne anlatacak) ve şekil bilim (en çok ya da en az kaç harften oluşacak, nasıl bir fonetiği olacak, küçük tipografi mi olacak yoksa büyük mü) çalışmaları yapılır
 • Markanın stratejisine uygun isimlendirme süreci ise 10 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
  1. Brif alma: Marka ismi yaratma talebinin detaylarına ilişkin bilgiler alınır.
  2. Strateji: Marka adının dayanacağı kavramlara temel oluşturacak felsefe ve marka farkı irdelenir.
  3. Rakip Analizi: Rakip marka adları ve sektör jargonu incelenir.
  4. Semantik Çalışma: Marka adının anlamlı olup olmayacağı, hangi dilde anlamlı olacağı kararlaştırılır.
  5. Morfolojik Çalışma: Şeklen markanın sınırları çizilir. İdealde kaç harf ya da kaç hece olacağı belirlenir.
  6. Kavramsal Çalışma: Marka adının dayanacağı temel kavramlar ve yönelimler belirlenir.
  7. Marka İsmi Yaratma: Marka ismi çalışması yapılır. Her turda ortalama 20 isim sunulur ve isim onaylanana kadar marka ismi yaratma süreci devam eder.
   1. Tescil Kontrol: Tescil edileceği pazarlara yönelik kontrolleri yapılır
   2. Detaylı Kontrol: Sosyal medya hesap uygunlukları ve arama motoru araştırmaları yapılır
  8. Tescil Süreci: Patent ofisi aracılığıyla tescil baş vurusu yapılır
  9. Marka Kimlik Brifinin Verilmesi: Markanın en doğru kimliğe kavuşması için tasarımcıya brif verilir
  10. Marka Kimliği Tasarımı: Markanın logo ve kurumsal kimlik unsurları tasarlanır

 

Marka Yaratma Danışmanlığı

Marka yaratma aşaması, yeni doğacak bir yatırımın en önemli aşamasıdır. İyi bir marka, çok iyi bir marka adı, çok iyi bir marka stratejisi ve çok iyi planlanmış yol haritasıyla yaratılabilir. Bu süreç profesyonel olarak yönetilmelidir.

Kimin İçin?

İlk adımı doğru atıp, hedef kitlenin ihtiyaçlarını tam ve dosdoğru bilerek kurşununu (parasını) dikkatli harcamak isteyenler için yeni bir marka yaratma aşamasında verilir. Bu sayede OCTOVUS sizi, hataların maliyetinden kurtarır.

Hizmet Kapsamı

 • Yeni bir ürün/hizmet (marka) lanse etmeden önce pazarın analiz edilmesi
  • Müşteri analizi: Potansiyel hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti
  • Rakip analizi: Rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin ve diğer özelliklerinin analiz edilmesi
  • Pazar analizi: Pazarın evriminin, trendlerinin ve pazarı tetikleyen parametrelerin analiz edilmesi
  • İç analiz: Markanın kendi özelliklerinin analiz edilmesi
 • Pazar haritasının çıkarılarak rakiplerin pozisyonlarının belirlenmesi ve pazarda uygun boşluğun araştırılması
 • Pazarda bulunan boşluğa uygun marka vaadinin ve söyleminin ortaya çıkarılması
 • Marka Vizyonu hazırlanarak kuralların belirlenmesi
 • Marka stratejisinin hayat bulması için yapılması gereken yapısal değişikliklerin tespiti
 • parti ajanslara gerekli briflerin verilerek yeni markanın kimliğinin doğru bir şekilde ortaya çıkmasının sağlanması
 • Marka yaratma sürecinin tamamlanması ve sonraki süreçlerin planlanması

Octovus’un bütünüyle yarattığı yeni markalar bir birinden çok farklı sektörlerde faaliyet gösterir. Yeni marka yaratma projeleri bizim çalışırken en çok keyif aldığımız danışmanlık modülüdür.

 

Marka Yönetimi Danışmanlığı

Marka yönetimi uzun dönemli (12-18-24 ay) bir hizmet modelidir. Pek çok durumda marka yönetimi hizmeti, yaratılan markanın geliştirilmesi aşamasında tercih edilir. Bu nedenle octostart ya da octoaudit gibi hizmetler sonrasında devreye girer.

Kimin İçin?

Tüm pazarlama faaliyetlerini işin uzmanına bırakmak ya da belirli faaliyetlerde daha sağlam ilerlemek için pazarlama ekibine destek isteyenler için markanın pazarlama departmanının kendisi ya da pazarlama departmanının bir parçası olarak çalışılır.

Hizmet Kapsamı

 • Markanın stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için tüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi ve marka yönetimi
 • Ajanslarla ve tedarikçilerle yürütülen tasarım ve baskı faaliyetlerinde doğru iş ortağının bulunması, brifin verilmesi ve ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğuna danışmanlık edilmesi
 • Araştırma gerektiren durumlarda uygun araştırma modelinin keşfi, iş ortağının bulunması, brif verilmesi ve sonuçların yorumlanması
 • Her türlü 3. partilerden gelen teklifin (medya satın alma, sponsorluk vb.) değerlendirilmesi ve uzman görüşü belirtilmesi.Uygulama ve satın alma süreçlerinin yönetimi
 • Rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takip edilmesi
 • Pazardaki gelişmelerin takip edilerek pazarlama faaliyetlerine bu çerçevede yön verilmesi
 • Yeni ürün ya da hizmetlerle ilgili fikirler geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi
 • Bayi ve kanal ilişkilerinin yönetilmesi, ticari pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi (bayi promosyonları, ödüller vb.)
 • Yıllık pazarlama ve faaliyet planlarının yapılması ve marka yönetimi esaslarına göre faaliyetlerin sürdürülmesi
 • Belirli periyotlarla yapılan faaliyetlerinin verimliliklerinin değerlendirilmesi ve revizyonların yapılması
 • Satış arıtıcı aktivite ve projelerin geliştirilmesi