DOĞRU TASARLANMIŞ BİR LOGO SADE, UYGULANABİLİR, ESTETİK VE ÖZGÜN OLMALIDIR.

Logo tasarımı amacını akılda kalıcı, özgün ve bilinç altına markanın görselliğini kazımak olduğunu hatırlatacak olursak, en önemli özellik olan sadeliğin altını yeniden çizmiş oluruz. Akılda kalamayan bir logo, hedefine ulaşamamıştır. Logo tasarımının zorluğu; bir çok mesajın gerektiğinde 1 x 1 cm kadar ufalabilecek bir tasarım içinde sunmaktır. Afiş, broşür gibi geniş alanlar, resimler, hatta uzun uzun yazılar maalesef logoda kullanılmaz. Bunun için verilmek istenen her mesaj renkle, çizgiyle, çizginin karakteriyle, logonun yapısıyla, tipografiyle ve logonun yerleşimiyle bile verilebilir. Bu konuda bilgili değilseniz grafik tasarımcıdan sizi yönlendirmesini ve yaptığı işi açıklamasını talep edebilirsiniz.Çünkü Octovus için, atılan her çizginin gerekçesi vardır.

Görüşme

Çalışılacak logo ilgili genel bilgiler, proje detayları, istenilen özellik ve yapı işveren ile karşılıklı konuşularak iş netleştirilir. Projenin kapsamı, hedefleri ve temel özellikleri saplanır.

Araştırma ve Sunum

Öngörüşmede elde edilen bilgiler ışığında logo ile ilgili detaylar ortaya konur. Rakipler, yapılmış çalışmalar, olabilecek çalışmalar, sektördeki örnekler irdelenir. Toplanan veriler sunu olarak müşteri ile paylaşılır.

Fikir Oluşturma ve Uygulama

Sunumla bilgilendirilen ve konu hakkında görsel yapısı güçlendirilen müşterimize oluşturduğumuz çıkış noktaları, fikirler, renkler konusunda bilgi verir, beğenilen noktalarda istişare ederek logonun çıkış noktasını oluştururuz. Bu aşamada oluşan çıkış noktaları yapılacak demo tasarımlar üzerinde direk uygulanacaktır.

Demo / Ön Çalışma

Çıkış noktalarına istinaden demo çalışmalar hazırlanarak fikri somutlaştırmak açısından müşteriye sunulur. Yapılan çalışmalar 2-5 demo arasında değişebildiği gibi fikir ve işe göre de değişkenlik gösterebilir. Tasarım sürecinde belli bir demo kısıtlaması olmayıp, süreç istenileni yakalama ile doğru orantılıdır.

Seçim

Oluşan logo çalışmaları üzerinde seçimler, revizeler, renk düzeltmeleri ve tipografi seçimleri tamamlanarak müşterinin onayından sonra tasarım süreci noktalanır.

Revizyon

İstenilen fikir tasarımlarda somut olarak yakalandıktan sonra fikri geliştirerek, çalışmada istenilen revizyonlara gidilir. Gerek renk yapısı, gerek tipografik oluşum, gerekse yerleşim planlama bu süreç esnasında yeniden gözden geçirilir.

Teslim

Logo uzantıları, renk değerleri, pantone değerleri ve müşterinin özel talepleri doğrultusunda istenen diğer uzantılarla birlikte, web – matbaa – dijital baskı – serigrafi gibi alanlarda kullanılacak şekilde teslim edilir